24.06.2019 – Fotoğraf

Saat: 18:30
Konu: Kompozit Fotoğraf
Not: 

25.06.2019 – Fotoğraf

Saat: 18:30
Konu: Kompozisyona Giriş
Not: 

26.06.2019 – Fotoğraf

Saat: 18:30
Konu: Telafi Dersi, Net Alan Derinliği
Not: 

27.06.2019 – Fotoğraf

Saat: 18:30
Konu: 
Photoshop Seminer Ders 4
Not: 
Bilgisayarlarınızı getiriniz.

28.06.2019 – Fotoğraf

29.06.2019 – Fotoğraf

30.06.2019 – Fotoğraf

01.07.2019 – Fotoğraf

Saat: 18:30
Konu: Kompozit Uygulama
Not: