Fotoğraf sanatı günümüzün teknolojik şarlarıyla dijital fotoğrafa dönüşürken karanlık odada yapılan ve karanlık oda işlemleri olarak adlandırdığımız fotoğraf işleme sanatı ise kimyasal ve fiziksel biri iş olmaktan çıkıp bilgisayar başında yapılan dijital bir iş halini almıştır. Ve bu işlemler için karanlık bir odaya ihtiyaç duyulmadığından bu işlemlere aydınlık oda işlemleri adı verilmiştir.

Günümüzün dijital fotoğraf makineleri temel olarak eski fotoğraf makinesi mantığını kullanmaktadır. Aradaki en önemli fark objeden yansıyan ışık objektifte kırılıp, negatif yerine ışığa duyarlı elektronik bir sensöre düşmektedir. Sensörün edindiği bu bilgi ise ya direkt ham veri olarak kaydedilir ya da işlenip sıkıştırılıp farklı bir dosya türüyle kaydedilir. Görüldüğü gibi dijital fotoğraf daha yolculuğunun başında işlenmeye ve düzeltilmeye maruz kalmaktadır.

Kursumuzda esas olarak öğretilmeye çalışılan doğru fotoğrafın nasıl olması gerektiğidir. Analog ve Dijital Fotoğraf bölümlerimizde, bu doğru fotoğrafın nasıl çekileceği öğretilirken Aydınlık ve Karanlık oda bölümlerimizde ise çekilen fotoğrafın nasıl doğru hale getirileceği gösterilmektedir.

Aydınlık oda bölümümüzde bilgisayar başına geçtiğinizde önünüze çıkacak 3 yol anlatılmaktadır. Bu 3 yol doğru fotoğraf yolu, Dijital Sanat ve Dijital İllüstrasyon yolu ve son olarak sahtekârlık yolu olarak değişir. Kursumuza katılan öğrenciler çekilen bir fotoğraf ve/veya fotoğraf serisinin nasıl düzgün bir fotoğraf haline getirileceğini, nasıl hayal ürünü bir dijital illüstrasyona dönüşeceğini ve bilgisayar yardımıyla elde edilen ve fotoğraf olduğu iddia edilen fotoğrafların iç yüzünü öğrenecekler.

Çağlar EBEPERİ

Kursun Hedef Kitlesi ve Yöntemi

Aydınlık oda hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, fotoğrafı meslek ya da yan meslek edinmek isteyen, Dijital Sanat kollarını hobi edinmek isteyen, üniversitelerin grafikle ilgili lisans ve yüksek lisans bölümlerine hazırlananlar kursumuzdan faydalanabilirler.

Kursumuzun aydınlık oda bölümünde Adobe Photoshop CC programı ile aydınlık oda işlemleri ve programın detayları anlatılırken bunun yanı sıra ileri seviye photosop workshopları da düzenlenmektedir.

Kursun Süresi: 3+3= 6 aydır.

Kursumuz iki ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde normal bir eğitim şekli kullanılıp Adobe Photoshop CC programının araçları ve kullanımları anlatılmaktadır. Daha çok fotoğraf ve fotoğraf düzenleme işlemlerine ağırlık verilirken çeşitli grafik işlemi de anlatılmaktadır.

İkinci bölümde ise aktif eğitim şekli kullanılmaktadır. Bu sistemde genelde dijital sanat akımları olmak üzere her hafta bir konu üzerinde öğrencilerle tartışılan haftalık yada birkaç haftalık workshoplar olarak çalışılmaktadır. Bu bölümde Adobe Photoshop CC programının ileri seviye özelliklerine ve dijital illüstrasyon çalışmalarına ağırlık verilir.

Dijital Sanat Dünyasına İlk Adımınızı Atın.